วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการเกษตร

กศน.ตำบลโพธิ์ตาก. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการเกษตร ณ กศน.ตำบลบ้านผึ้ง

https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28783141_1523152924448597_270002695070920884_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkXWZBeFG3T1kXyBAJRGQxcmm2ij0E-rNbQ3TNriyvqHnTZiAHQjUB9VSl1AGjsJLE&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=7d14c42de23521462d5166db807ef4ea&oe=5D927C49

https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28872142_1523152984448591_1369317415509348740_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkzaKnK5mQR9KX5s8XOXM3_KyqP-6XbqkJi7qNlezPnhdpyt6aCznH_OIQq2rQYsuI&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=b7f0d81bb36839161684528b25a863e9&oe=5D9C6150

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น