วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลโพธิ์ตากร่วมอบรม สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น