วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

                     กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตากอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2562

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น