วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก ได้นำประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่งวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น