วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562


กศน.ตำบลโพธิ์ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวันที่จัด ๒๒-๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 ณ  กศน.อำเภอเมืองนครพนม   อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น