วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก นำประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการการใช้เทคโนโลยีในยุค Thailand  ๔.๐ ระหว่างวันที่๑๔-๑๕ มกราคม ๖๓ ณ. อำเภอเมืองนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น