วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้ตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล  ณ.บ้านผึ้ง  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น