วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลโพธิ์ตาก จะสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565  ณสนามสอบ กศน.ตำบลนาทราย สิ่งที่ต้องเตรียม ติดต่อสอบถามครู กนกวรรณ  พรหมอินทร์ 080-1825750
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น