วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลโพธิ์ตากจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพชั้นเรียน(๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป)หลักสูตรวิชาการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น