วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

 กศน.ตำบลโพธิ์ตากนำประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น