วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

 กศน.ตำบลบ้านผึ้ง จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป แบบชั้นเรียน หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ถึง ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ. บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๒๑ ตำบลบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม กศน.ตำบลบ้านผึ้งจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมงหลักสูตร วิชา การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ(การทำไส้กรอกอิสาน) ระหว่างวันที่๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บ้านบ้านผึ้ง หมู่ ๑๓ ตำบลบ้านผึ้ง
 กศน.ตำบลบ้านผึ้งหลักสูตรการทำเข็มกลัดที่ระลึกจากดอกอินทนิลบก (ดอกกะเลา) ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม๒๕๖๖ถึง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ.บ้านผึ้ง หมู่ ๑๕

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566

 กศน.ตำบลบ้านผึ้งได้จัดทำ  นวัตกรรม/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน