วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566

 กศน.ตำบลบ้านผึ้งได้จัดทำ  นวัตกรรม/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น