วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

 กศน.ตำบลบ้านผึ้ง จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป แบบชั้นเรียน หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ถึง ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ. บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๒๑ ตำบลบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น