ปราชญ์/ภูมิปัญญา

 ปราชญ์/ภูมิปัญญา


นายทวี  สายสะอาด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น


นายคมสันต์  มาตรแพง
ปราชญ์ชาวบ้าน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น